AACSB accredited

Taloustiede tutkii talouden ilmiöitä

Taloustieteen yksikössä (ent. kansantaloustieteen yksikkö) koulutetaan ammattiekonomisteja, joilla on valmiudet erilaisiin yksityisen ja julkisen sektorin työtehtäviin.

Taloustiede on tiede, jossa tutkitaan taloudellisten ilmiöiden säännönmukaisuuksia ja riippuvuussuhteita. Se jakautuu moniin erikoisalueisiin ja tarjoaa kattavan kuvan talouden toiminnasta niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Taloudellisen kasvun, aluetaloustieteen ja hyvinvoinnin taloustieteen tutkimuksessa yksiköllä on pitkät perinteet. Nykyään yksikön tutkimustoiminta keskittyy erityisesti dynaamiseen makrotaloustieteeseen ja soveltavaan mikrotaloustieteeseen, mikä heijastuu Oulussa annettavaan vahvaan teoria- ja menetelmäpohjaiseen ekonomistin koulutukseen.

Kvantitatiivisesti ja teoreettisesti vahvan koulutuksen omaava ekonomisti pystyy menestymään mitä moninaisimmissa työtehtävissä globaalistuvassa informaatiotaloudessa.

 

Sinustako ekonomisti?

 
AACSB accredited
Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnalle
kansainvälinen AACSB-akkreditointi