KESÄTENTIT / SUMMER EXAMS 2013

 

Tentit salissa L2 ellei toisin ilmoiteta. Pakollinen tenttiin ilmoittautuminen tapahtuu WebOodin kautta. Ilmoittautuminen avautuu 20.5. ja sulkeutuu viikkoa ennen tenttipäivää. Kesätenteillä on normaalia pidempi tarkastusaika, tulokset julkistetaan viimeistään ma 16.9.2013.

Poikkeuksellisesti kesätenttiin osallistuminen ei vaadi lukuvuoden 2012–2013 ajalta kurssi-ilmoittautumista (ellei asiasta ole tentin kohdalla erikseen mainittu). Opiskelijalla tulee kuitenkin olla kurssille voimassa oleva opinto-oikeus.

Examination hall L2 unless mentioned otherwise. Mandatory registration to the exam is done via WebOodi. Registration is open from 20.5. and will be closed one week before the exam date. Exam results are published by Mon 16.9.2013.

Please note that enrolment for courses in question during the semester is not a prerequisite for attending the summer exams (unless otherwise stated). However, the student must have a right to take part in the course (i.e.  must be a registered student of the faculty or have a special permission from the faculty to attend the course). 

 

Maanantaina 3.6. klo 12-16 salissa L2.

721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta
721420A Markkinointioikeus
721172P Johdon laskentatoimi
721704P Business Logistics
721413A Yrityksen liikesuhteiden hallinta
721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu / Fundamentals of Corporate Finance
721217P Julkinen talous

 

Maanantaina 5.8. klo 12-16 salissa L2. Oikarinen, Koivuranta

721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus
721361P Sijoittajan investointiteoria / Investments
721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu
723022P International Business Operations
721511P Foundations of Management
721189S Advanced Financial Analysis
721197S Advanced International Accounting
721622A Siviilioikeus

 

Maanantaina 19.8. klo 16-20 salissa L2. Juho, Pekkarinen

721247A Kilpailuanalyysi
721922A Theory of Corporate Finance
721614A Työoikeus
721611A Vero-oikeus
723029A International Organization Design
  (Instructions, lecture notes and other additional study material assigned by the lecturer can be found from course Optima workspace.)
721951S Portfolio Performance Analysis
721409P Johdatus markkinointiin (kurssiin kuuluu pakollinen harjoitustyö, ohjeet löytyy Optimasta kurssin työtilasta)

721199A Equity Markets
721191S Financial Accounting Theory


Tiistaina 20.8. klo 12-16 atk-luokassa TA102.  Haapalainen
721363P Introduction to Market Analysis (Computer Lab Exam, max. 24 students)