KESÄTENTIT / SUMMER EXAMS 2014

 

Tentit salissa L3 ellei toisin ilmoiteta. Pakollinen tenttiin ilmoittautuminen tapahtuu WebOodin kautta. Ilmoittautuminen avautuu 20.5. ja sulkeutuu viikkoa ennen tenttipäivää. Kesätenteillä on normaalia pidempi tarkastusaika, tulokset julkistetaan viimeistään ke 17.9.2014.

Poikkeuksellisesti kesätenttiin osallistuminen ei vaadi lukuvuoden 2013–2014 ajalta kurssi-ilmoittautumista (ellei asiasta ole tentin kohdalla erikseen mainittu). Opiskelijalla tulee kuitenkin olla kurssille voimassa oleva opinto-oikeus.

Examination hall L3 unless mentioned otherwise. Mandatory registration to the exam is done via WebOodi. Registration is open from 20.5. and will be closed one week before the exam date. Exam results are published by Wed 17.9.2014.

Please note that enrolment for courses in question during the semester is not a prerequisite for attending the summer exams (unless otherwise stated). However, the student must have a right to take part in the course (i.e. must be a registered student of the faculty or have a special permission from the faculty to attend the course).Perjantaina 6.6. klo 12-16 salissa L1.
721420A Markkinointioikeus
721170A Financial Analysis and Firm Valuation
721922A Theory of Corporate Finance
721247A Kilpailuanalyysi
721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu           
721220A Matemaattinen taloustiede (Pakolliset harjoitukset tulee olla tehtynä)
 
721217P Julkinen talous

Maanantaina 16.6. klo 16-20 salissa L3.

721611A Vero-oikeus
721174P Financial Risk Management
721363P Introduction to market analysis
721424P Business to Business Marketing
721187A International Management Accounting and Control
721197S Advanced International Accounting (Pre-exam must be done in order to participate)
721172P Johdon laskentatoimi
721370A Fixed Income Securities

Maanantaina 11.8. klo 16-20 salissa L3.

721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus
721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta
721198A Derivative Securities
721333S Kilpailuanalyysin jatkokurssi
721216A Mikrotaloustieteen perusteet
721361P Sijoittajan investointiteoria
721191S Financial Accounting Theory (The course includes mandatory assignments, which are not a pre-requisite for participating in the exam)
721193S Advanced Auditing (Term paper must be done in order to participate)
721337S Finanssipolitiikka
721951S Portfolio Performance Analysis

Perjantaina 22.8. klo 12-16 salissa L3.
721614A Työoikeus
721199A Equity Markets
721060A Ekonometrian perusteet
721704P Business Logistics
721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu
721189S Advanced Financial Analysis (Term paper must be done in order to participate)
721618A Finanssioikeus