Finanssioikeus (721618A)


Tenttivaatimukset:

1) Luennot
2) Määttä, Kalle: Veropolitiikka. Teoria ja käytäntö (2006). Teos on julkaistu myös Edilexin lakikirjastossa.
3) Myrsky, Matti - Ossa, Jaakko: Verotuksen perusteet (2008), s. 1-237 ja 283-306.
4) Myrsky, Matti – Räbinä, Timo: Verotusmenettely ja muutoksenhaku (2011), s. 33-51, 142-213 ja 243-282.
5) Perintö- ja lahjaverolaki (378/1940)
6) Perintö- ja lahjaverotuksen yhtenäistämisohje, Länsi-Suomen verovirasto (http://www.kpyrittajat.fi/wp-content/uploads/2009/09/yhtenaistamisohje.pdf), luvut 1 ja 3-9.

Tentissä ei saa käyttää lakikirjaa.